Miejsce zjazdu

Główne obrady odbędą się w budynku Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego:

ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk