Program

Sesje plenarne, tematyczne i posterowe


Program ramowy

8 czerwca (wtorek) – icebreaker

9 czerwca (środa) – otwarcie konferencji, sesje plenarne, sesja posterowa, walne zebranie SGP

10 czerwca (czwartek) – sesja plenarna, sesje tematyczne, spotkanie młodych geomorfologów, uroczysta kolacja

11 czerwca (piątek) – sesja posterowa, sesja plenarna, zamkniecie konferencji


Referaty zaproszone

Martin Grosjean (University of Bern), Vincent Rinterknecht (CNRS, Meudon), Mauro Soldati (University of Modena and Reggio Emilia), Karl Stattegger (UAM Poznań), Mark Williams (University of Leicester)


Sesje tematyczne

W ramach sesji tematycznych planujemy wystąpienia w formie referatów (15 min + 5 min dyskusja).

Ostateczna lista sesji tematycznych zostanie ustalona na podstawie tematyki zgłoszeń uczestników.

Wstępnie proponowane przez organizatorów sesje to:

  • geomorfologia glacjalna i peryglacjalna
  • geomorfologia fluwialna
  • geomorfologia strukturalna
  • geomorfologia eoliczna
  • geomorfologia wybrzeży morskich
  • procesy stokowe
  • rekonstrukcje zmian środowiska
  • GIS i metody badań w geomorfologii
  • georóżnorodność i geostanowiska
  • geoarcheologia

Sesje posterowe

W zależności od liczby zgłoszeń, planujemy jedną lub dwie duże sesje posterowe.

Sesje obejmować będą 1-minutowe wystąpienia prezentujące ogólną tematykę posterów (PowerPoint) oraz tradycyjną prezentację plakatu połączoną z dyskusją z osobami zainteresowanymi.

Podczas sesji  odbędzie  się  także  konkurs  z nagrodami  na  najlepszy  poster  przygotowany  przez  młodego naukowca  (magistrant,  doktorant).

Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany w 2021 roku.